Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: zarządzenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 33/2022 z dnia 2.11.2022 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej. 2022-11-02 14:56:36
Zarządzenie nr 28/2022 w sprawie: upoważnienia pracownika do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2022-10-20 07:28:10
Zarządzenie nr 25/2022 z dnia 6.09.2022r. w sprawie przyjęcia: Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie _TELEOPIEKA _bezpieczny Senior_ w ramach Programu _Korpus Wsparcia Seniorów_ na rok 2022 _ moduł II 2022-09-06 15:20:07
Zarządzenie nr 23/2022 w sprawie: zmian do Regulaminu wdrażania i realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2022-07-26 13:42:26
Zarządzenie nr 22/2022 w sprawie: wprowadzenia zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie. 2022-07-08 12:46:52
Zarządzenie Nr 21/2022 w sprawie: upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów lub kopii dokumentów przedłożonych do akt osobowych przez kandydatów do pracy i pracowników 2022-07-06 14:44:10
Zarządzenie Nr 20/2022 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie. 2022-06-10 09:17:56
Zarządzenie Nr 19/2022 w sprawie: wprowadzenia zmian do "Regulaminu Organizacyjnego Klubu Integracji Społecznej, działającego w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie" 2022-05-16 15:39:45
Zarządzenie nr 18/2022 w sprawie: wprowadzenia Standardów usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w miejscu zamieszkania klienta pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie. 2022-04-08 13:50:47
Zarządzenie nr 17/2022 w sprawie: przyjęcia: Regulaminu wdrażania i realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2022 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2022-03-18 14:40:17
Zarządzenie nr 16/2022 w sprawie: powołania Zespołu koordynującego Program: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2022-03-18 14:37:57
Zarządzenie nr 15/2022 w sprawie: przyjęcia "Procedury opiniowania placówki mającej świadczyć usługę opieki wytchnieniowej - moduł całodobowy" w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" edycja 2022 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2022-03-18 14:35:44
Zarządzenie nr 14/2022 w sprawie: przyjęcia "Regulaminu wdrażania i realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" ? edycja 2022 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie" 2022-03-18 14:33:20
Zarządzenie nr 13/2022 w sprawie: powołania Zespołu koordynującego Program: "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2022-03-18 14:29:57
Zarządzenie nr 12/2022 w sprawie: wprowadzenia uregulowań dotyczących identyfikowania i monitorowania potrzeb osób zagrożonych ubóstwem. 2022-03-08 10:45:38
Zarządzenie nr 11/2022 w sprawie: wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie. 2022-03-08 10:42:26
Zarządzenie nr 10/2022 w sprawie: wprowadzenia wykazu stanowisk pracy, na których dopuszcza się używanie odzieży własnej przez pracowników. 2022-03-08 10:38:48
Zarządzenie nr 9/2022 w sprawie: upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku osłonowego. 2022-03-08 10:33:06
Zarządzenie Nr 8/2022 w sprawie wprowadzenia dokumentu "Zasady gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie". 2022-03-03 09:07:08
Zarządzenie nr 7/2022 w sprawie: ustalenia "Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie" 2022-03-03 08:57:48
Zarządzenie nr 6/2022 w sprawie: Regulaminu Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2022-02-21 13:14:17
Zarządzenie nr 5/2022 w sprawie: upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku osłonowego. 2022-02-11 14:32:12
Zarządzenie nr 4/2022 w sprawie: upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku osłonowego. 2022-02-04 09:55:20
Zarządzenie nr 3/2022 w sprawie: upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku osłonowego. 2022-02-03 15:51:21
Zrządzenie nr 2/2022 w sprawie: upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku osłonowego. 2022-02-03 15:49:16
Zarządzenie nr 1/2022 w sprawie: uzupełnienia i zmian w Jednolitym rzeczowym wykazie akt Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie. 2022-02-03 15:41:21
Zarządzenie nr 26/2021 w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie, w zamian za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2022 r. 2021-12-22 14:58:24
Zarządzenie nr 25/2021 w sprawie: wprowadzenia zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie. 2021-12-16 14:50:00
Zarządzenie nr 24/2021 w sprawie: wprowadzenia "Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie" 2021-12-16 14:44:23
Zarządzenie nr 23/2021 w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie, w zamian za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021 r. 2021-12-06 13:55:41
Zarządzenie nr 22/2021 w sprawie: zasad przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, stanowiskach pomocniczych i obsługi, kierowniczych stanowiskach urzędniczych, pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2021-11-12 13:46:02
Zarządzenie nr 21/2022 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2021-11-05 12:25:35
Zarządzenie Nr 20/2021 w sprawie: wprowadzenia dokumentu "Instrukcja Inwentaryzacyjna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie" 2021-11-02 09:22:50
Zarządzenie Nr 19/2021 w sprawie: wprowadzenia zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2021-10-22 12:20:08
Zarządzenie Nr 18/2021 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji kasy jednostki, w celu jej przekazania. 2021-10-22 11:58:54
Zarządzenie nr 17/2021 w sprawie: wprowadzenia "Procedury gospodarowania majątkiem ruchomym oraz dokumentowania zmian w ewidencji środków trwałych i wyposażenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie" 2021-10-05 13:29:44
Zarządzenie nr 16/2021 w sprawie: zmiany do "Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie nr 2/2011 z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie" 2021-10-05 13:25:37
Zarządzenie nr 15/2021 w sprawie: wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2021-08-23 07:28:07
Zarządzenie nr 14 w sprawie: wprowadzenia wytycznych do realizacji Programu "Wspieraj Seniora" 2021-06-24 14:13:32
Zarządzenie nr 13/2021 w sprawie: przyjęcia "Procedury opiniowania placówki mającej świadczyć usługę opieki wytchnieniowej - moduł całodobowy" w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2021-06-16 13:49:28
Zarządzenie nr 12/2021 w sprawie: przyjęcia Regulaminu wdrażania i realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2021-06-09 12:21:24
Zarządzenie nr 11/2021 w sprawie: powołania Zespołu koordynującego Program: "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2021-06-09 12:01:41
Zarządzenie nr 10/2021 w sprawie: przyjęcia Regulaminu wdrażania i realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" -edycja 2021 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2021-06-09 11:52:17
Zarządzenie nr 9/2021 w sprawie: powołania Zespołu koordynującego Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2021-06-09 11:08:16
Zarządzenie nr 8/2021 w sprawie: wprowadzenia procedury postępowania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie w sprawach dotyczących kierowania osób do domu pomocy społecznej 2021-05-27 08:42:57
Zarządzenie nr 7/2021 w sprawie: wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2021-04-20 07:41:47
Zarządzenie nr 6/2021 w sprawie: wprowadzenia systemu pracy zdalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2021-04-14 09:06:33
Zarządzenie nr 5/2021 w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie, w zamian za święto przypadające w dniu 1 maja 2021 roku 2021-04-08 15:03:26
Zarządzenie nr 4/2021 w sprawie: podziału terenu działania pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie na rejony socjalne. 2021-04-07 14:59:29
Zarządzenie Nr 3/2021 w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie na lata 2020-2021. 2021-04-01 12:48:56
Zarządzenie Nr 2/2021 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto. 2021-03-30 13:14:49
Zarządzenie Nr 1/2021 w sprawie: upoważnienia pracownika do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2021-02-05 14:56:15
ZARZĄDZENIE NR 18/2020 z dnia 14.12.2020 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej 2020-12-22 14:37:43
ZARZĄDZENIE NR 17/2020 z dnia 10.12.2020 w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie, w zamian za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 r. 2020-12-10 09:25:34
ZARZĄDZENIE NR 16/2020 z dnia 03.12.2020 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. naboru na wolne stanowiska urzędnicze 2020-12-04 10:15:35
ZARZĄDZENIE NR 15/2020 z dnia 03.12.2020 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2020-12-04 10:09:48
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. księgowości w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2020-12-04 09:55:38
ZARZĄDZENIE NR 12/2020 z dnia 28.10.2020 r. w sprawie: wprowadzenia wytycznych do realizacji Programu "Wspieraj Seniora" na rok 2020 2020-11-02 10:19:18