Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

O Klubie

Siedziba Klubu Integracji Społecznej mieści się przy ul. Dworcowej 22, w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Międzychodzie. Klub Integracji Społecznej funkcjonuje w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach  7:00 – 15:00 Telefon kontaktowy do pracownika Klubu: 722 -025 – 782.

_______________________________________________________

Celem nadrzędnym Klubu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz łagodzenie negatywnych skutków bezrobocia w gospodarstwach domowych osób i rodzin pozostających bez pracy.     

Głównym narzędziem pracy w Klubie jest realizacja programów aktywizacji zawodowej, ale także uzupełniająco realizacja programów aktywizacji społecznej (w tym poprzez projekty socjalne).

Realizacja programów aktywizacji zawodowej odbywa się z wykorzystaniem programów oferowanych osobom bezrobotnym przez urząd pracy, tj.:

 • progam prac społecznie użytecznych - wiodący podstawowy program (40 godzin w miesiącu przypadające na 1 uczestnika KIS),
 • pozostałe programy: staże, program PAI, itp. - realizacja uwarunkowana zasobami i kryteriami PUP.

Wspierająco realizowany jest wewnętrzny projekt - tzw. "Program KIS", pozwalający na podejmowanie umów zleceń z uczestnikami Klubu.

Klub podejmując zadania w ramach wyżej wymienionych programów działa na rzecz pożytku publicznego, głównie poprzez:

 • obsługę terenów zielonych (pielęgnacja i utrzymanie czstości), na wyznaczonych przez Burmistrza Międzychodu obszarach. Wyznaczone rejony są ustalane na miarę możliwości Klubu, tj. stosownie do liczby osób bezrobotnych - uczestników Klubu.

Nie jest to jednak jedyny obszar pola działania Klubu. Realizowane są także:                                  

 • prace dodatkowe na rzecz pożytku publicznego i społeczności lokalnej - podejmowane z polecenia i/lub na wniosek;
 • "Pomoc w domu" zgodnie z programem Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”- prace wspierające rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w realizacji codziennych obowiązków domowych.

Zadania podejmowane przez Klub wspierają więc zadania lokalnych podmiotów publicznych (w tym szkoły, przedszkola, MSK Agualift, Nadleśnicwo, BPiCAK, MOSTiR, Gminę Międzychód, Ośrodek Pomocy Społecznej, itp.).

Klub realizuje reintegrację społeczną poprzez:

 • pracę socjalną z wykorzystaniem projektów socjanych,
 • umożliwienie dostępu do poradnictwa psychologicznego, terapeutycznego oraz prawnego,
 • prowadzenie poradnictwa w zakresie zatrudnienia i spraw socjalnych,
 • prowadzenie warsztatów rozwoju osobistego,
 • współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji społecznej i zawodowej.
INNE DZIAŁANIA
 • Klub realizuje także zadanie: Kara ograniczenia wolności polegająca na nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne - względem osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu. 
 • Klub obsługuje realizowany przez Ośrodek Pomocy Społeczej - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA KLUBU
 • Regulamin Organizacyjny Klubu Integracji Społecznej.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Królak

Data wytworzenia:
31 sty 2018

Osoba dodająca informacje

Aneta Gierszewska

Data publikacji:
31 sty 2018, godz. 12:25

Osoba aktualizująca informacje

Katarzyna Królak

Data aktualizacji:
03 paź 2023, godz. 13:56