Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie nr 13/2024 z dnia 04.06.2024 r. w sprawie wprowadzenia dokumentu: „Standardy usług opiekuńczych, usług opiekuńczych sąsiedzkich i specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w miejscu zamieszkania klienta - obowiązujące w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie”.

Międzychód, 04.06.2024 r.

OPS.GA.021.13.2024

Zarządzenie Nr 13/2024

z dnia 04.06.2024 r.

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie

w sprawie wprowadzenia dokumentu: „Standardy usług opiekuńczych, usług opiekuńczych sąsiedzkich i specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w miejscu zamieszkania klienta - obowiązujące w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie”.

Działając na podstawie § 6 ust. 3 i 4 i ust. 7 Uchwały nr LVI/499/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie w związku z art. 50 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 901, ze zm.) zarządza się, co następuje.

§ 1. Wprowadza się do stosowania dokument: „Standardy usług opiekuńczych, usług opiekuńczych sąsiedzkich i specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w miejscu zamieszkania klienta - obowiązujące w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zobowiązuje się pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie, zatrudnionych:

  1. w dziale świadczeń pomocy społecznej i analiz oraz
  2. dziale pracowników socjalnych i asystentów rodziny, a także
  3. pracowników: starszego administratora ds. kadr i płac oraz starszego administratora ds. organizacji i kadr,

-  do zapoznania się z treścią dokumentu „Standardy usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w miejscu zamieszkania klienta – obowiązujące w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie” i jego stosowania.

  1. Potwierdzeniem wykonania polecenia, o którym mowa w ust. 1 będzie podpisanie przez pracownika oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam pani Iwonie Jenek - zatrudnionej na stanowisku: starszy specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 18/2022 z dnia 01.04.2022 r. w sprawie: wprowadzenia Standardów usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w miejscu zamieszkania klienta pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie.

§ 5. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2024 roku.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie 

Aneta Gierszewska

 

(pełna treść dokumnetu do pobrania w załączniku)


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zarzadzenie 13 2024 UO -sig (PDF, 1.01Mb) 2024-06-04 09:45:03 33
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aneta Gierszewska

Data wytworzenia:
04 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Katarzyna Królak

Data publikacji:
04 cze 2024, godz. 09:45

Osoba aktualizująca informacje

Katarzyna Królak

Data aktualizacji:
04 cze 2024, godz. 09:45