Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

INFORMACJA O OTRZYMANIU DOFINANSOWANIA "KORPUS WSPARCIA SENIORA" NA ROK 2024

W wyniku złożonego przez Gminę Międzychód oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie wniosku o przystąpienie do rządowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w maju br. uzyskaliśmy wsparcie finansowe ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art. 17 ust 2 pkt 2a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 61 164,03 zł

ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 76 455,04 zł

ZADANIE REALIZOWANE PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYCHODZIE

Program zakłada realizację dwóch Modułów:

  • Moduł I, którego celem jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. Jest to pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawowa opieka higieniczno-pielęgnacyjna, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

  • Moduł II, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych w wieku 60+ przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. Realizacja zadania pozwoliła na dofinansowanie zakupu tzw. opasek bezpieczeństwa, jak również kosztów użytkowania urządzeń zakupionych w edycji 2024 oraz w latach ubiegłych.  

plakat wg wzoru MRPiPS informujący o dofinansowaniu

Informacje o programie: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Królak

Data wytworzenia:
31 maj 2024

Osoba dodająca informacje

Katarzyna Królak

Data publikacji:
31 maj 2024, godz. 08:16

Osoba aktualizująca informacje

Katarzyna Królak

Data aktualizacji:
31 maj 2024, godz. 08:16