Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Formy udzielanej pomocy

Formy udzielanej pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie

 

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie to :

 

 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

 • praca socjalna;

 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,

 • dożywianie dzieci;

 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu

 • pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;


 

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę (OPS):

 

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

 • prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

 

W celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej u osób i rodzin korzystających lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Gierszewska 10-10-2018 10:56:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Gierszewska 10-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Aneta Gierszewska 10-10-2018 10:56:50