Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacje ogólne

Siedziba Klubu Integracji Społecznej mieści się przy ul. Dworcowa 22 w Międzychodzie
Klub Integracji Społecznej funkcjonuje w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach  7:00 – 15:00, tel. 722 -025 – 773

 

Klub działa w szczególności w oparciu o:
1. Regulamin Organizacyjny Klubu Integracji Społecznej
2. Ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019r. poz 1507 ze zm.)
3. Ustawę o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r.( Dz. U. z 2020r.poz.176)
4. Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

Klub został powołany do realizacji zadań mających na celu reintegrację zawodową oraz społeczną osób podlegających wykluczeniu społecznemu,  bądź osób zagrożonych tym zjawiskiem.

Celem nadrzędnym Klubu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.                                                                  

1.Klub realizuje reintegracje zawodową poprzez:

- pielęgnację terenów zielonych oraz utrzymanie czystości na obszarach wyznaczonych przez Burmistrza Międzychodu na terenie Gminy Międzychód,

- prace dodatkowe na rzecz pożytku publicznego i społeczności lokalnej – zlecone i zatwierdzone przez Burmistrza Międzychodu lub Dyrektora OPS,

- pomoc w domu zgodnie z programem Ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za Życiem”- prace wspierające rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w realizacji codziennych obowiązków domowych

2 Klub realizuje reintegracje społeczną poprzez:

- prowadzenie poradnictwa psychologicznego, terapeutycznego oraz prawnego,

- prowadzenie poradnictwa w zakresie zatrudnienia i spraw socjalnych,

- prowadzenie warsztatów rozwoju osobistego, treningu umiejętności komunikacji międzyludzkiej,

- współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji społecznej i zawodowej.

3. Klub działa na obszarach zieleni, wyznaczonych przez Burmistrza Międzychodu. Osobą nadzorującą i wspierającą prace jest Natalia Jandy.

4.Nie możesz być uczestnikiem KIS, jeśli otrzymujesz:
zasiłek dla bezrobotnych,
zasiłek przedemerytalny,
świadczenie przedemerytalne,
rentę strukturalną, rentę z tytułu niezdolności do pracy,
emeryturę,
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OFEROWANA DLA UCZESTNIKÓW KLUBU
1. PRACE SPOŁECZNIE – UŻYTECZNE
Uczestnik pracuje do 10 godzin w tygodniu – zwyczajowo są to dwa dni w tygodniu po 5 godzin. Istnieje możliwość innego systemu godzinowego, np. 2 godziny każdego dnia. Jeśli zachodzi taka potrzeba szczegóły te ustalimy indywidualnie. Zgodnie z ustawą suma godzin na koniec miesiąca nie może jednak przekroczyć 40 godzin.
Stawka godzinowa wynosi 9,00 zł., co w przeliczeniu na 40 godzin wynosi 360zł. Jest to forma świadczenia pieniężnego – nie jest to wynagrodzenie, nie odprowadza się od niego żadnych składek. Prace realizować można też na wioskach ( w miejscu zamieszkania) po uzgodnieniu z sołtysem.
Niestety świadczenie to podlega zajęciu komorniczemu, jeśli uczestnik posiada takie zobowiązanie. Na wniosek uczestnika pomagamy w procedurze zawarcia ugody z komornikiem w kwestii ograniczenia zajęcia wierzytelności (zwyczajowo do wysokości 50%).
Uczestnik nadal widnieje w ewidencji osób bezrobotnych i z tego też źródła otrzymuje ubezpieczenie.
W przypadku podjęcia zatrudnienia lub otrzymania innego świadczenia pieniężnego, bądź w przypadku pojawienia się np. problemów zdrowotnych istnieje możliwość rezygnacji z udziału w zajęciach Klubu.

2. INNE DZIAŁANIA
Klub realizuje także program nieodpłatnych dozorowanych Prac Społecznie – Użytecznych dla osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu – kara ograniczenia wolności.

3. Klub realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.Zadania realizujemy przez  dystrybucję artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

4. W Klubie znajduje się punkt wydawania odzieży dla osób bezdomnych i najbardziej potrzebujących.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 KIS 2019r..docx (DOCX, 20.78Kb) 2021-07-26 08:53:16 91 razy
2 BIP 2021r- załącznik 1.docx (, 16.86Kb) 2021-05-21 09:43:19 27 razy
3 Informacje ogólne.pdf (PDF, 129.76Kb) 2018-09-07 07:45:04 4 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Gierszewska 07-09-2018 07:45:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Gierszewska 07-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Chlebowski 26-07-2021 08:53:16