Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Asystent Rodziny

Termin„asystent rodziny” pochodzi od słowa „asysta”. W tym przypadku określa ono osobę towarzyszącą rodzinie , współobecną, pomagającą, wspierającą oraz zawsze będącą w pogotowiu.

 

Zadania asystenta rodziny wyznacza ustawa: z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2017 poz. 697).

Do zadań asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie należą:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • a także: realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
  w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.

Asystent rodziny w jednym czasie może pracować maksymalnie z 15 rodzinami. Czas trwania współpracy między asystentem rodziny a rodziną nie jest możliwy do określenia na początku współpracy, jest wiele czynników wpływających na jego skrócenie bądź wydłużenie, albo zakończenie. Średni czas pracy asystenta z rodziną to około 2 do 3 lat. Po takim czasie można już określić zmiany zachodzące w rodzinie oraz ich kierunek.

Asystent rodziny powoływany jest na wniosek pracownika socjalnego, który proponuję taką formę pomocy rodziną w których można zauważyć dysfunkcjonalność, bądź potrzebę wsparcia i pomocy nie tylko materialnej. Asystent rodziny jest wprowadzany do rodziny zawsze za jej zgodą i oraz po wyrażeniu chęci współpracy, oprócz sytuacji w których Sąd postanawia zobligować rodzinę do współpracy z asystentem.

Asystenci rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę w zadaniowym czasie pracy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Chlebowski 11-06-2018 07:33:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Chlebowski 11-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Chlebowski 11-06-2018 07:33:19