Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 26/2021 w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie, w zamian za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2022 r. 2021-12-22 14:58:24
dokument Zarządzenie nr 25/2021 w sprawie: wprowadzenia zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie. 2021-12-16 14:50:00
dokument Zarządzenie nr 24/2021 w sprawie: wprowadzenia "Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie" 2021-12-16 14:44:23
dokument Zarządzenie nr 23/2021 w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie, w zamian za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021 r. 2021-12-06 13:55:41
dokument Zarządzenie nr 22/2021 w sprawie: zasad przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, stanowiskach pomocniczych i obsługi, kierowniczych stanowiskach urzędniczych, pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2021-11-12 13:46:02
dokument Zarządzenie nr 21/2022 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2021-11-05 12:25:35
dokument Zarządzenie Nr 20/2021 w sprawie: wprowadzenia dokumentu "Instrukcja Inwentaryzacyjna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie" 2021-11-02 09:22:50
dokument Zarządzenie Nr 19/2021 w sprawie: wprowadzenia zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2021-10-22 12:20:08
dokument Zarządzenie Nr 18/2021 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji kasy jednostki, w celu jej przekazania. 2021-10-22 11:58:54
dokument Zarządzenie nr 17/2021 w sprawie: wprowadzenia "Procedury gospodarowania majątkiem ruchomym oraz dokumentowania zmian w ewidencji środków trwałych i wyposażenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie" 2021-10-05 13:29:44
dokument Zarządzenie nr 16/2021 w sprawie: zmiany do "Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie nr 2/2011 z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie" 2021-10-05 13:25:37
dokument Zarządzenie nr 15/2021 w sprawie: wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2021-08-23 07:28:07
dokument Zarządzenie nr 14 w sprawie: wprowadzenia wytycznych do realizacji Programu "Wspieraj Seniora" 2021-06-24 14:13:32
dokument Zarządzenie nr 13/2021 w sprawie: przyjęcia "Procedury opiniowania placówki mającej świadczyć usługę opieki wytchnieniowej - moduł całodobowy" w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2021-06-16 13:49:28
dokument Zarządzenie nr 12/2021 w sprawie: przyjęcia Regulaminu wdrażania i realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2021-06-09 12:21:24
dokument Zarządzenie nr 11/2021 w sprawie: powołania Zespołu koordynującego Program: "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2021-06-09 12:01:41
dokument Zarządzenie nr 10/2021 w sprawie: przyjęcia Regulaminu wdrażania i realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" -edycja 2021 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2021-06-09 11:52:17
dokument Zarządzenie nr 9/2021 w sprawie: powołania Zespołu koordynującego Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2021-06-09 11:08:16
dokument Zarządzenie nr 8/2021 w sprawie: wprowadzenia procedury postępowania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie w sprawach dotyczących kierowania osób do domu pomocy społecznej 2021-05-27 08:42:57
dokument Zarządzenie nr 7/2021 w sprawie: wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2021-04-20 07:41:47
dokument Zarządzenie nr 6/2021 w sprawie: wprowadzenia systemu pracy zdalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2021-04-14 09:06:33
dokument Zarządzenie nr 5/2021 w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie, w zamian za święto przypadające w dniu 1 maja 2021 roku 2021-04-08 15:03:26
dokument Zarządzenie nr 4/2021 w sprawie: podziału terenu działania pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie na rejony socjalne. 2021-04-07 14:59:29
dokument Zarządzenie Nr 3/2021 w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie na lata 2020-2021. 2021-04-01 12:48:56
dokument Zarządzenie Nr 2/2021 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto. 2021-03-30 13:14:49
dokument Zarządzenie Nr 1/2021 w sprawie: upoważnienia pracownika do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2021-02-05 14:56:15