Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 33/2022 z dnia 2.11.2022 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej. 2022-11-02 14:56:36
dokument Zarządzenie NR 32/2022 z dnia 27.10.2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2022-10-28 08:52:21
dokument Zarządzenie NR 31/2022 z dnia 27.10.2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie. 2022-10-28 08:43:06
dokument Zarządzenie NR 30/2022 z dnia 27.10.2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 4/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie z dnia 01.12.2009 r. 2022-10-27 14:35:05
dokument Zarządzenie Nr 29/2022 z dnia 27.10.2022 r. w sprawie ograniczenia zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej i elektrycznej w siedzibie głównej Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie oraz w siedzibach klubów seniora i klubu integracji społecznej oraz ekonomicznego wykorzystywania sprzętu i materiałów biurowych. 2022-10-27 10:30:40
dokument Zarządzenie nr 28/2022 w sprawie: upoważnienia pracownika do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2022-10-20 07:28:10
dokument Zarządzenie NR 27/2022 z dnia 01 09 2022 r w sprawie: upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie do prowadzenia postępowań w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Międzychód. 2022-10-06 14:35:00
dokument Zarządzenie nr 26/2022 z dnia 01.09.2022 r. w sprawie: upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku osłonowego. 2022-10-06 14:24:45
dokument Zarządzenie nr 25/2022 z dnia 6.09.2022r. w sprawie przyjęcia: Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie _TELEOPIEKA _bezpieczny Senior_ w ramach Programu _Korpus Wsparcia Seniorów_ na rok 2022 _ moduł II 2022-09-06 15:20:07
dokument Zarządzenie nr 24/2022 z dnia 31.08.2022 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie w sprawie: powołania Zespołu koordynującego Program Osłonowy: "Korpus Wsparcia Seniorów" moduł II na rok 2022 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie. 2022-09-05 15:49:39
dokument Zarządzenie nr 23/2022 w sprawie: zmian do Regulaminu wdrażania i realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2022-07-26 13:42:26
dokument Zarządzenie nr 22/2022 w sprawie: wprowadzenia zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie. 2022-07-08 12:46:52
dokument Zarządzenie Nr 21/2022 w sprawie: upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów lub kopii dokumentów przedłożonych do akt osobowych przez kandydatów do pracy i pracowników 2022-07-06 14:44:10
dokument Zarządzenie Nr 20/2022 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie. 2022-06-10 09:17:56
dokument Zarządzenie Nr 19/2022 w sprawie: wprowadzenia zmian do "Regulaminu Organizacyjnego Klubu Integracji Społecznej, działającego w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie" 2022-05-16 15:39:45
dokument Zarządzenie nr 18/2022 w sprawie: wprowadzenia Standardów usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w miejscu zamieszkania klienta pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie. 2022-04-08 13:50:47
dokument Zarządzenie nr 17/2022 w sprawie: przyjęcia: Regulaminu wdrażania i realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2022 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2022-03-18 14:40:17
dokument Zarządzenie nr 16/2022 w sprawie: powołania Zespołu koordynującego Program: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2022-03-18 14:37:57
dokument Zarządzenie nr 15/2022 w sprawie: przyjęcia "Procedury opiniowania placówki mającej świadczyć usługę opieki wytchnieniowej - moduł całodobowy" w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" edycja 2022 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2022-03-18 14:35:44
dokument Zarządzenie nr 14/2022 w sprawie: przyjęcia "Regulaminu wdrażania i realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" ? edycja 2022 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie" 2022-03-18 14:33:20
dokument Zarządzenie nr 13/2022 w sprawie: powołania Zespołu koordynującego Program: "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2022-03-18 14:29:57
dokument Zarządzenie nr 12/2022 w sprawie: wprowadzenia uregulowań dotyczących identyfikowania i monitorowania potrzeb osób zagrożonych ubóstwem. 2022-03-08 10:45:38
dokument Zarządzenie nr 11/2022 w sprawie: wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie. 2022-03-08 10:42:26
dokument Zarządzenie nr 10/2022 w sprawie: wprowadzenia wykazu stanowisk pracy, na których dopuszcza się używanie odzieży własnej przez pracowników. 2022-03-08 10:38:48
dokument Zarządzenie nr 9/2022 w sprawie: upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku osłonowego. 2022-03-08 10:33:06
dokument Zarządzenie Nr 8/2022 w sprawie wprowadzenia dokumentu "Zasady gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie". 2022-03-03 09:07:08
dokument Zarządzenie nr 7/2022 w sprawie: ustalenia "Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie" 2022-03-03 08:57:48
dokument Zarządzenie nr 6/2022 w sprawie: Regulaminu Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie 2022-02-21 13:14:17
dokument Zarządzenie nr 5/2022 w sprawie: upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku osłonowego. 2022-02-11 14:32:12
dokument Zarządzenie nr 4/2022 w sprawie: upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku osłonowego. 2022-02-04 09:55:20
dokument Zarządzenie nr 3/2022 w sprawie: upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku osłonowego. 2022-02-03 15:51:21
dokument Zrządzenie nr 2/2022 w sprawie: upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku osłonowego. 2022-02-03 15:49:16
dokument Zarządzenie nr 1/2022 w sprawie: uzupełnienia i zmian w Jednolitym rzeczowym wykazie akt Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie. 2022-02-03 15:41:21