Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OFERTA PRACY: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

OFERTA PRACY:

 ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

w ramach  programu „Asystent osobisty osoby  niepełnosprawnej”– edycja 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie, z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 11, 64-400 Międzychód poszukuje osób na stanowisko: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

1. WYMAGANIA

Usługi asystenta mogą świadczyć: 

a) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

b) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzieleniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np.: doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Inne predyspozycje: dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, dobra organizacja pracy oraz odpowiedzialność.

2. ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Do zadań asystenta należeć będzie w szczególności pomoc osobie niepełnosprawnej w:

a) w wyjściu, powrocie, dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne / rozrywkowe / społeczne / sportowe),

b) w zakupach - z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

c) w załatwianiu spraw urzędowych,

d) w nawiązaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

e) w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

f) w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do oraz z placówki oświatowej.

3. INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA:

a) umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie),

b) stawka jednej godziny zegarowej 33,30 zł. brutto,

c) okres zatrudnienia zależny jest od przyjętych wniosków o udzielenie pomocy w ramach Programu, jednakże nie dłuższy niż do 31.12.2021 r.,

d) usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7.00 do 22.00,

f) limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie,

g) limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne do 16 roku życia ze wskazaniami wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

OFERTY PROSZĘ SKŁADAĆ do 04.06.2021 r. wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej oferty: 

a) W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYCHODZIE, PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 11, 64-400 MIĘDZYCHÓD, lub

b) WYSŁAĆ NA PONIŻEJ PODANY ADRES MAILOWY ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO,

z dopiskiem na kopercie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

 

KONTAKT Z ZESPOŁEM KOORDYNUJĄCYM PROGRAM:

Agata Szymańska tel. 697 444 033, mail: szymanska@opsmiedzychod.pl

Iwona Jenek tel.  697 444 158, mail: jenek@opsmiedzychod.pl

 

Więcej informacji o Programie w załącznikach do niniejszego ogłoszenia

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119) informujemy o obowiązujących od dnia 25 maja 2018r.  zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie, z siedzibą Ośrodka przy ul. Juliusza Słowackiego 11, 64-400 Międzychód.
  2. Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie, jest Pan Krzysztof Pukaczewski, z którym można skontaktować się pod adresem pukaczewski@hotmail.com lub pod adresem administratora.
  3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny oferty z zamiarem zawarcia umowy i jej późniejszej realizacji na zasadach przewidzianych w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, co wyczerpuje przesłanki legalizujące przetwarzanie opisane w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  4. Jeżeli wskutek współpracy będziemy musieli przetwarzać Pani / Pana dane szczególnej kategorii, takie jak dane dotyczące zdrowia, to podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. b RODO, tj. przetwarzanie może być konieczne dla wykonania ciążących na nas obowiązków oraz praw wynikających z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Osoby, z którymi Administrator podpisze umowę, a  będą świadczyć usługę na rzecz dzieci do 16 roku życia Administrator ma obowiązek weryfikacji osoby w Rejestrze Sprawców przestępstw na tle seksualnym.
  5. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą pracownicy zatrudnieni przez administratora, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie danych, tacy jak pracownicy ds. kadrowych, informatycy oraz księgowi. Ponadto dane mogą zostać udostępnione na podstawie podpisanych umów przez podmioty świadczące usługi, w szczególności w zakresie porad prawnych, banki, firmy ubezpieczeniowe. Dane mogą zostać udostępnione również m.in. do celów sprawozdawczych, czy kontrolnych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Wielkopolski Urząd Wojewódzki.
  6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty. Po tym czasie dane osobowe wynikające z najkorzystniejszej oferty zostaną wykorzystane do zawarcia i realizacji umowy, a dane z pozostałych ofert ulegną niezwłocznemu usunięciu. W przypadku, gdy wyrazi Pani / Pan dobrowolnie zgodę na dalsze przetwarzanie danych celem przyszłej rekrutacji, dane będą przechowywane nie dłużej niż do zakończenia Programu, tj. do końca grudnia 2021 roku.
  7. Przysługuje Pani / Panu na zasadach art. 15-21 RODO prawo do żądania od Administratora:

a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b) wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

c) przenoszenia danych.

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, a konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 AOON ZAŚWIADCZENIE PSYCHOLOGA.pdf (PDF, 131.61Kb) 2021-06-09 12:25:24 64 razy
2 OFERTA PRACY - ASYSTEN OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.pdf (PDF, 167.82Kb) 2021-05-26 13:48:33 61 razy
3 ZAŁĄCZNIK DO OFERTY PRACY.pdf (PDF, 164.76Kb) 2021-05-26 13:48:33 68 razy
4 PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.pdf (PDF, 339.32Kb) 2021-05-26 13:48:33 62 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Królak 26-05-2021 13:48:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Królak 26-05-2021
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Królak 09-06-2021 12:25:24