Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 16/2024 z dnia 21.06.2024 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie.

Międzychód, 21.06.2024 r.

OPS.GA.021.16.2024

ZARZĄDZENIE NR 16/2024

z dnia 21.06.2024 r.

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie

w sprawie: upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie.

                Na podstawie § 6 ust. 5 i ust. 6 Uchwały nr LVI/499/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie zarządzam, co następuje.

§ 1. Upoważniam Panią Magdalenę Gorgiel-Jenek, zatrudnioną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie na stanowisku: kierownik ds. świadczeń społecznych i analiz do dokonywania w imieniu Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie czynności prawnych z zakresu:

  1. zatwierdzania dokumentów związanych z operacjami gospodarczymi i finansowymi, w tym zatwierdzania do wypłaty,
  2. do podpisywania sprawozdań z zakresu sprawozdawczości budżetowej oraz z zakresu operacji finansowych, a także sprawozdawczości finansowej jednostki,
  3. do podpisywania wniosków o zmiany planu finansowego,
  4. prawa pracy, między innymi do podpisywania dokumentów kadrowych: umów o pracę, świadectw pracy, kart urlopowych oraz pozostałych wniosków związanych z nieobecnością pracownika, delegacji, skierowań do lekarza medycyny pracy,
  5. umów cywilnoprawnych oraz porozumień,
  6. umów z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zawartych z powiatowym urzędem pracy,
  7. do nadawania/rozszerzania/cofania oraz podpisywania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora.

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 obowiązuje jedynie na czas zastępstwa, podczas usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie.

§ 3. 1. Upoważnienie nie uprawnia do udzielania dalszych upoważnień.

2. Upoważnienie jest wiążące od dnia jego wydania i obowiązuje bezterminowo.

3. Upoważnienie wygasa z mocy prawa wraz z rozwiązaniem stosunku pracy, bądź zmianą zakresu obowiązków służbowych, bądź z chwilą jego cofnięcia.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 9/2023 z dnia 27.03.2023 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie oraz upoważnienie z dnia 07.07.2021 r., nr OPS.0014.3.2021.

§ 5. Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życiem z dniem podjęcia.     

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie

Aneta Gierszewska


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zarządzenie 16 2024 w spr. upoważnienia pracownika-sig (PDF, 352.93Kb) 2024-06-21 14:03:15 4
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aneta Gierszewska

Data wytworzenia:
21 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Katarzyna Królak

Data publikacji:
21 cze 2024, godz. 14:03

Osoba aktualizująca informacje

Katarzyna Królak

Data aktualizacji:
21 cze 2024, godz. 14:03