Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2
 2. Inspektorem ochrony danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie jest: Krzysztof Pukaczewski; e-mail: pukaczewski@hotmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  Realizacji obowiązków wynikających na podstawie:
  Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
  Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
  Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu w rodzinie,
  Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
  Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
  Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmioty uprawnione do kontroli Ośrodka, organy właściwe w administracyjnym toku instancji, inne organy administracji publicznej
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną; tj. niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 niniejszego obowiązku informacyjnego oraz w celu archiwizowania danych lub w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia wniosku o: dostęp do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: warunkiem przyznania świadczeń. Jest Pan/Pani zobowiązana/y do podania danych określonych w w/w ustawach, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Chlebowski 25-05-2018 09:42:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Chlebowski 25-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Aneta Gierszewska 04-10-2018 07:43:38