Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podprogram 2019

Informuje się, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie planuje przystąpienie do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – edycja 2019/2020.

W ramach podprogramu udzielana będzie pomoc osobom oraz rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane bezpłatnie.

Oprócz powyższego uczestnik Podprogramu będzie miał możliwość wzięcia udziału w warsztatach edukacyjnych (m.in. kulinarne, ekonomiczne, itp.).

 

Aby otrzymać w/w pomoc należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie, gdzie można uzyskać formularz kwalifikacyjny.

 

Realizacja Programu odbywa się od września 2019 r. - czerwca 2020 r., jednakże z przyczyn niezależnych od Ośrodka w roku 2019/2020 dystrybucja artykułów żywnościowych odbędzie się w okresie od stycznia 2020 – lipca 2020 r.

 

Osoby zakwalifikowane do Programu będą informowane o szczegółach dystrybucji telefonicznie.

 

Obecnie pomocą jesteśmy w stanie objąć 250 osób. Prócz wytycznych określonych przez MRPiPS w POPŻ 2014-2020– Podprogram 2019, decyduje kolejność napływania wniosków.

 

Kto może otrzymać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:

Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające przesłanki do otrzymania pomocy określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, a których dochód nie przekracza 200% obowiązującej obecnie w pomocy kryterium dochodowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, a wynoszącego:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 1'402,00 zł.

  • dla osoby w rodzinie – 1'056,00 zł.

     

Realizatorem dystrybucji artykułów spożywczych jest Ośrodek Pomocy Społecznej - Klub Integracji Społecznej w Międzychodzie, z siedzibą Klubu przy ul. Słowackiego 11, 64-400 Międzychód.

 

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 95 748 20 29

Klauzula informacyjna dla odbiorców Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazuję następujące informacje:

1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną – adres email: pukaczewski@hotmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym powierzonego administratorowi, tj. do udzielenia pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa tj. innym podmiotom uczestniczącym w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

5. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów, tj. przez okres realizacji Programu – do czasu zatwierdzenia sprawozdania końcowego przez Komisję Europejską oraz 5 lat po zatwierdzeniu sprawozdania. Sprawozdania końcowe jest składane do KE z dniem 30 września 2024 r.

6. Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, do ograniczania przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia po upływie okresu, o którym mowa powyżej.

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel: 22 860 70 86.

8. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym powierzonego administratorowi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Gierszewska 27-09-2019 08:29:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Gierszewska 27-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Aneta Gierszewska 27-09-2019 08:31:23