Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zespół Interdyscyplinarny

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Międzychodzie realizuje działania określone w Gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Międzychód na lata 2015-2020. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3, 4 i 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz.U.2005 nr 180, poz.1493, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie podejmowane są działania interwencyjne w środowisku  wobec rodziny dotkniętej przemocą, które odbywa się w oparciu o procedurę „ Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocy w rodzinie. Procedurę rozpoczyna ta służba/osoba, która pierwsza powzięła informację o podejrzeniu zaistnienia przemocy w rodzinie.

W sprawach indywidualnych może zostać powołana grupa robocza, do której zadań należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Jeśli w Twoim środowisku znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy, nie bądź obojętny. Zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie przy ul. M. Piłsudskiego 2 lub zadzwoń pod nr tel. 603471710 ( zgłoszenie może być anonimowe również w godzinach popołudniowych ze względu na zadaniowy czas pracy). Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie udzielana jest bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna i konsultanta do spraw przemocy.

UWAGA!

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem!
Za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca przemocy, bez względu na to, co zrobiła ofiara!
Nikt nie ma prawa krzywdzić innych, niezależnie od powodów, które go do tego skłoniły.
Prawo chroni każdego, także w jego domu.

Skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Międzychodzie:

 1. Małgorzata Orzeł- przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie – przewodnicząca,
 2. Małgorzata Przybysz-Dobkiewicz- przedstawiciel Straży Miejskiej w Międzychodzie, z-ca przewodniczącej,
 3. Justyna Korcz – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie, sekretarz,  
 4. Marek Nawrot – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzychodzie,
 5. Katarzyna Koch-Brzozowska – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie,
 6. Urszula Kamińska- przedstawiciel Przychodni Lekarskiej „Provita” w Międzychodzie,
 7. Karolina Banach- przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzychodzie,
 8. Marta Silewicz- przedstawiciel Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzychodzie,
 9. Grażyna Wyrembska- przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Międzychodzie,
 10. Olga Małecka- przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie,
 11. Iwona Pawlicka –przedstawiciel Sądu Rejonowego w Szamotułach.

Siedziba:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie

ul. M. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód, parter -pokój nr 21

email: orzel@opsmiedzychod.pl

numer  telefonu: 603 471 710

http://gopsciasna.tnb.pl/themes/Valencia/images/blank.gifhttp://gopsciasna.tnb.pl/themes/Valencia/images/blank.gifhttp://gopsciasna.tnb.pl/themes/Valencia/images/blank.gifhttp://gopsciasna.tnb.pl/themes/Valencia/images/blank.gif

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Gierszewska 30-08-2018 12:17:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Gierszewska 30-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Aneta Gierszewska 07-03-2019 11:52:58