Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - edycja 2021

RUSZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”– EDYCJA 2021

a) MODUŁ I – OPIEKA CAŁODOBOWA

b) MODUŁ II –OPIEKA DZIENNA

 

1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

 • art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

2. GŁÓWNY CEL PROGRAMU

 • wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

3.ADRESACI PROGRAMU

 • program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

4. PROGRAM MA ZAPEWNIĆ UZESTNIKOWI PROGRAMU:

- czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację poprzez:

 • Moduł I - w ramach pobytu całodobowego w placówce / ośrodku wpisanym do rejestru Wojewody Wielkopolskiego lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię Gminy - zapewnienie całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym – dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,
 • Moduł II - w ramach pobytu dziennego – usługi opiekuna w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej – dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

5. JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU

 • złożyć wypełnioną Kartę zgłoszeniową do Programu wraz z aktualną kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności – osobiście lub elektronicznie, bądź za pomocą poczty tradycyjnej do Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie. Dodatkowo należy załączyć Kartę oceny stanu dziecka / osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM. Karty dostępne do pobrania na stronie:  http://bip.ops.miedzychod.pl
 • powyższe dokumenty można otrzymać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie.

O ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ DO PROGRAMU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

6. POZOSTAŁE INFORMACJE

 • w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł,
 • w ramach Programu obowiązują następujące limity: a) limit 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego b) limit 14 dni dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego,
 • uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności,
 • osoba niepełnosprawna lub członek rodziny / opiekun ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej dziennej lub miejsca pobytu całodobowego świadczącego usługę opieki wytchnieniowej. Usługa nie może być świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu,
 • program będzie realizowany do 31 grudnia 2021 r.

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM  W PROGRAMIE  PROSZONE SĄ O KONTAKT Z ZESPOŁEM KOORDYNUJĄCYM PROGRAM:

Więcej informacji o Programie w załącznikach do niniejszego ogłoszenia

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie, z siedzibą Ośrodka przy ul. Juliusza Słowackiego 11 64-400 Międzychód.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest pan Krzysztof Pukaczewski, e-mail: pukaczewski@hotmail.com

3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnej: art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, w celu realizacji programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 (moduł dzienny lub moduł całodobowy).

4. Odbiorcami Pani / Pana danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane mogą zostać także udostępnione w celach kontrolnych oraz sprawozdawczych: Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu oraz Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej, a także naszym pracownikom upoważnionym przez Administratora do podejmowania czynności w ramach obsługi niniejszego Programu.

5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z umowy zawartej między Województwem Wielkopolskim, a Gminą Międzychód, tj. przez okres 5 lat od roku zakończenia realizacji programu opieka wytchnieniowa - edycja 2021.

6. Posiada Pani / Pan na zasadach art. 15-21 RODO prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani /  Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych wskazanych w załącznikach do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 stanowi warunek uczestnictwa w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości uczestnictwa w ww. Programie.

9. Informujemy, że przetwarzanie danych nie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Program-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2021-JST-1607014892.pdf (PDF, 168.34Kb) 2021-06-10 07:43:19 32 razy
2 OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PORGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA.pdf (PDF, 165.26Kb) 2021-06-09 10:21:30 27 razy
3 PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2021.pdf (, 894.90Kb) 2021-06-09 10:21:30 6 razy
4 KARTA ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU OPIEKA WYTCHNENIOWA.pdf (PDF, 200.59Kb) 2021-06-09 10:21:30 30 razy
5 ZAŁĄCZNIK DO KARTY ZGŁOSZENIA - SKALA FIM.pdf (PDF, 237.30Kb) 2021-06-09 10:21:30 27 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Królak 09-06-2021 10:21:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Królak 28-05-2021
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Królak 10-06-2021 07:44:35